Η ΕΕΜΕΠΥ και η ΙΕΑ διοργάνωσε με επιτυχία στο πλαίσιο του eHealth Forum 2016 «eHealth: Καταλύτης μεταρρύθμισης – Μοχλός ανάπτυξης» που διεξήχθη στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2016 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών:

  • Διάλεξη με τίτλο «Patient Registries as instruments for outcomes research», Moderator: Haralampos Karanikas, Speaker: Dr. Persephone Doupi
  • Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «Data Usage and Personal Data Protection: Ethical & Legal Issues», Moderators: Grigoris Kouraklis & Xenophon Kondiadis, Commentator: Petra Wilson και ομιλίες:
    • The legal frame for protecting patients’ personal data in health care system in, Speaker Ioanna Arsenopoulou
    • Implementation Issues of personal data protection framework, Speaker Efrosyni Siougle
    • The ethics of electronic health record, Speaker: Takis Vidalis
    • In the cloud we trust, Speaker: Antigoni Papanikolaou, Hellenic Data Protection Authority Representative