Εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) του Ε.Σ.Υ