Με την υποστήριξη της ΕΕΜΕΠΥ το HL7 Hellas (Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης HL7) πραγματοποίησε σειρά δράσεων, στο πλαίσιο της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του,  στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:

  1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) για developers και εργαλεία ανάπτυξης», με εκπαιδευτές τον υπεύθυνο προτύπων του HL7 Hellas κ. Νίκο Κυριακουλάκο, τον μηχανικό λογισμικού του ΙΤΕ κ. Νίκο Τσελά και τον Αλέξανδρο Μπέρλερ, Πρόεδρο του HL7 Hellas. Στο σεμινάριο συμμετείχαν περισσότερα από 60 στελέχη νοσοκομείων, δημόσιων οργανισμών, και εταιρειών πληροφορικής.
  2. Ανοιχτή συζήτηση με θέμα την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. Η συζήτηση συντονίστηκε από τον Δρ. Χαράλαμπο Καρανίκα (Γενικό Γραμματέα ΕΕΜΕΠΥ και μέλος ΔΕ HL7 Hellas) με προσκεκλημένους τους κυρίους Δημήτριο Ζωγραφόπουλο (DPO Υπουργείου Υγείας) και Θωμά Μαυρουδάκη (επιστημονικός συνεργάτη ΕΕΜΕΠΥ). Συζητήθηκαν πρακτικά ζητήματα εφαρμογής που τέθηκαν από εκπροσώπους αρκετών μονάδων υγείας, αλλά και υγειονομικών περιφερειών που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικών εφαρμογών στην υγεία (National eHealth Interoperability Framework). Η συζήτηση συντονίστηκε από τον κ. Δημήτριο Κατεχάκη (Γενικό Γραμματέα του HL7 Hellas). Στο τραπέζι των προσκεκλημένων παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Γεώργιος Στεφανόπουλος (Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Υγείας), Αναστάσιος Τάγαρης (Πρόεδρος ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Αλέξανδρος Μπέρλερ (Πρόεδρος HL7 Hellas), Γεώργιος Κακουλίδης (Μέλος  ΔΕ HL7 Hellas & Πρόεδρος ΕΣΠΥ), και Αναστασία Παπαστυλιανού (Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας ΕΚΔΔΑ). Αφού έγινε παρουσίαση των Ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και της πρότασης του HL7 Hellas για την ανάπτυξη ενός τέτοιου πλαισίου στη χώρα μας, υπήρξαν τοποθετήσεις από πλευράς ΗΔΙΚΑ, αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Υπήρξε παρουσίαση των εκπαιδευτικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ που σχετίζονται με τις δράσεις του ISA και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και το SlideWiki. Τέλος παρουσιάστηκε από τον κ. Στεφανόπουλο η προσέγγιση του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με το έργο που έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και τα θέματα που έχουν αναδειχθεί, όσον αφορά την εφαρμογή του. Κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης συζήτησης αναγνωρίστηκε ότι το έργο του Υπουργείου Υγείας, λόγω της στρατηγικής του σημασίας, δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα τυπικό έργο πληροφορικής, αλλά ως ένα εργαλείο για το κτίσιμο εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη του οικοσυστήματος της ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας. Αναγνωρίστηκε η έλλειψη αφομοίωσης του αντικειμένου του από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, και η ανάγκη για εξασφάλιση ακόμα ευρύτερης αποδοχής.