Στις 15 και 16 Μαΐου 2015 η ΕΕΜΕΠΥ πραγματοποίησε με πλήρη επιτυχία την Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Εφαρμογές Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας».

Ομιλητές ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες από τον χώρο της Υγείας και της Πληροφορικής και στόχος μας ήταν η διατύπωση μιας πρότασης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας σε εργαλεία και πρακτικές παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας.

Κάντε click σε μια από τις τέσσερις γωνίες του περιοδικού για να το «ξεφυλίσετε», πατήστε το κουμπί fullscreeen ( ) για να το διαβάσετε σε μεγαλύτερη ανάλυση ή πατήστε το κουμπί download ( ) για να το αποθηκεύσετε.