Τον Ιούνιο του 2016 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Diabetes Research and Clinical Practice εργασία από το Διαβητολογικό Κέντρο του Λαϊκού Νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ με τίτλο «The prevalence and treatment patterns of diabetes in the Greek population based on real-world data from the nation-wide prescription database».

http://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(16)30168-1/abstract

Σε αυτήν γίνεται καταγραφή, με τη βοήθεια του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, του επιπολασμού του Σακχαρώδους Διαβήτη και της συχνότητας χορήγησης διαφόρων θεραπειών. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για την επιδημιολογία του Σακχαρώδους Διαβήτη στη χώρα μας.