Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στις 23-25 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

Το Συνέδριο είχε ως στόχο να συνδυάσει τα Νεότερα Τεχνολογικά Επιτεύγματα και την Τηλε-Φυσικοθεραπεία, με το κατ΄εξοχήν αντικείμενο θεραπευτικής παρέμβασης του Φυσικοθεραπευτή, την Θεραπευτική Άσκηση. Η Θεραπευτική Άσκηση ως κατοχυρωμένη Νομικά Φυσικοθεραπευτική Πράξη από το 1972 αποτελεί το κυριότερο μέσο του φυσικοθεραπευτή. Είναι το αναπόσπαστο «εργαλείο» που χρησιμοποιείται σε κάθε παρέμβαση από τον Φυσικοθεραπευτή και το οποίο σήμερα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα  με τα νεότερα τεχνολογικά επιτεύγματα να χρησιμοποιείται εξ αποστάσεως.

Από πλευράς ΕΕΜΕΠΥ ως ομιλητής στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΜΕΠΥ Δρ Χαράλαμπος Καρανίκας με τίτλο ομιλίας «Ηλεκτρονική Υγεία και Τηλεϊατρική».